Logotyp - Paraiba AB

Marknadsföring

Allt ni säger och gör spelar roll och återspeglar ert varumärke. Er marknadsföring ska återspegla samma känsla som ert företag och era medarbetarna gör. Det skapar trovärdighet.

Vi hjälper er att arbeta fram en varumärkesstrategi och tydlig kommunikationsplan. Vilka kommunikationskanaler ni ska använda beror helt på vilka ni vill nå med ert budskap. Vi hjälper er att inte slänga viktiga marknadsföringspengar på fel kanaler.

Tryck
Vi har över 20 års erfarenhet av tryckta media. Vi producerar allt från annonser, foldrar, bokomslag, sättning av böcker och posters till strajpning av bilar och arenareklam.

Sociala medier
Det finns massor av människor på de sociala medierna och det finns pengar att tjäna på att vara med och synas där. Vi har erfarenhet av att köra digitala marknadsföringskampanjer på de sociala medierna. Vi hjälper er att nå ut.

Marknadsföringsplaner
Tillsammans går vi igenom er marknadsföring. Vad genererar affärer och vad är onödigt. Vilka kanaler är relevanta för er marknadsföring. Kan vi se till att er säsongen blir längre? Kan vi utöka målgruppen eller kanske ta er in på nya marknader?
Tillsammans plockar vi fram en plan på hur vi går vidare med tydliga delmål och klar målbild. Allt för att kunna utvärdera arbetet både under processen och vid projektets slut.

”Du måste lära dig spelets regler. Och sen måste du spela bättre än alla andra.”
– Albert Einstein